Din støtte bidrar til bedre kvinnehelse

Din støtte bidrar til bedre kvinnehelse

Visste du at salget av fastelavnsris bidrar til mer forskning på kvinners helse? I februar arrangerer Sanitetskvinnene en av Norges største dugnader der flere tusen kvinner er med å sanke, binde og selge fastelavnsris rundt hele landet. Din gave hjelper oss å finne bedre svar gjennom forskningen. Vær med oss i kampen for bedre kvinnehelse! Gi en gave her nå.

GI EN GAVE NÅ

I årets fastelavnskampanje ønsker vi å fortelle mer om tre hormonelt betingede og utbredte lidelser. De påvirker svært mange kvinner, men er likevel så lite kjente at vi kaller dem skjulte lidelser.  

Disse skjulte kvinnelidelsene er:

  • Premenstruell dysforisk lidelse (PMDD) som er en alvorlig hormonelt utløst stemningslidelse som klassifiseres som en mental sykdom. 5% av kvinner i fertil alder antas rammet av sykdommen, dette tilsvarer rundt 60.000 kvinner i Norge, men det er store mørketall. PMDD er en alvorlig form for PMS. Mange blir feildiagnostisert og det tar i snitt sju til ti år for å få riktig diagnose. ​Typiske symptomer er angst, depresjon, irrtabilitet og i verste fall selvmordstanker. 
  • Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) som er den vanligste hormonelle forstyrrelsen hos kvinner. Tilstanden rammer 1 av 8 kvinner og kan gi mange helseproblemer som følge av den hormonelle ubalansen. Alle med PCOS opplever diagnosen forskjellig, og har ikke nødvendigvis alle symptomene, men det er fellestrekk. Typiske symptomer er unormalt årsvekst, overvekt, akne.
  • Overgangsalder er en naturlig hendelse i en kvinnes aldringsprosess. Overgangsalderen starter noen år før menstruasjonen opphører og er en normal del av kvinners liv, og noen får til dels sterke plager. På grunn av mindre østrogen vil kvinner etter overgangsalderen ha økt risiko for benskjørhet og hjerte- og karsykdommer.Typiske symptomer er hjernetåke, hetetoketer, søvnforstyrrelser.

En betydelig andel av kvinner i Norge får helse- og livskvalitet forringet av sykdom og lidelser mange aldri har hørt om.

Det er på tide å fortelle om noen av de minst kjente sykdommene, men som likevel rammer mange og kan være alvorlige.

Støtt oss i kampen for bedre kvinnehelse, kjøp et fastelavnsris så vi kan finne svar.

Powered by Cornerstone