Signer oppropet nå!

Signer oppropet nå!

Vi har ikke likestilling innen helse i dag. Hvor mange vonde kvinnehistorier må vi høre før vi erkjenner at det er en systemsvikt i helsetilbudet? Dette rammer halvparten av befolkningen, men påvirker oss alle. Nå har vi utredet nok, politikerne må handle! Vi krever penger til kvinnehelse nå! Skriv under for å vise politikerne at dette må prioriteres, også i kroner og øre!

SIGNER NÅ
FOR ALLE KVINNER I DITT LIV!

18109


Eller kopier URL under for deling i andre medier.

Kopier URL til oppropet

En ny utredning (NOU) om kvinners helse ble lagt frem 2. mars. Den dokumenterer at kvinner får dårligere helsehjelp enn menn. Denne nye utredningen foreslår en kvinnehelsemilliard. Men det forplikter ikke politikerne til å faktisk bevilge disse pengene. Og selv dette er altfor lite! Forskning og god behandling koster. For eksempel helseutgiftene i Norge i 2021 var på 418 milliarder, da er 1 milliard under en kvart prosent. Vis at du bryr deg om hvor pengene prioriteres!

Utredningen slår fast at Norge skiller seg negativt ut internasjonalt, ved å holde på en kjønnsnøytral forståelse av helse:

“Betydningen av kjønn anerkjennes ikke i tilstrekkelig grad verken i folkehelsearbeidet, i helse- og omsorgstjenesten, eller i helsefaglig forskning og utdanning. Dette er alvorlige funn som har konsekvenser for hvordan kvinner møtes i dagens helse- og omsorgstjeneste, og for hvilken behandling de får. Når vi overser den store forskjellen, lykkes vi ikke med å sikre helse- og omsorgstjenester av god kvalitet for alle.”

Fra den forrige utredningen om kvinnehelse i 1999, ble bare noen få tiltak gjennomført, men mange av forslagene ble i skuffen. Det kan ikke skje igjen. Vi krever derfor en Stortingsmelding om kvinnehelse. 

Trykk her for å se brevet som leveres til politikerne. 

Powered by Cornerstone